Gemeenteblad van Molenlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MolenlandenGemeenteblad 2019, 149143Plannen | ruimtelijkVoorontwerpbestemmingsplan ‘MFC Schelluinen’

Burgemeester en wethouders van Molenlanden maken bekend dat het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘MFC Schelluinen’ digitaal ter inzage ligt. Het bestemmingsplan heeft idnummer NL.IMRO.1978.MFCSchelluinen-VO01.

De beoogde locatie aan de Commanderijstraat 9 bestaat momenteel uit het huidige dorpshuis met

sportzaal, met daarachter een weiland en groenstrook. Voor het planvoornemen zal de huidige

bebouwing worden gesloopt. Hiervoor in de plaats komt een multifunctioneel gebouw waarin naast

het dorpshuis en de sportzaal ook de basisschool een plek krijgen. De basisschool is momenteel

gevestigd Dr. Van Linden Tolstraat en zal verhuizen naar het nieuwe MFC Schelluinen.

Het voorontwerp van het bestemmingsplan ligt vanaf vrijdag 21 juni 2019 gedurende zes weken digitaal ter inzage (t/m donderdag 1 augustus 2019). U kunt de stukken inzien op de site van www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site selecteert u het tabblad ‘Bestemmingsplannen’, waarna u de mogelijkheid heeft om het bestemmingsplan op te roepen op het scherm, bijvoorbeeld door in te zoomen op de kaart.

Gedurende de ter inzage termijn van 6 weken kan eenieder bij het college zowel mondeling als schriftelijk een inspraakreactie naar voren brengen over dit plan. De schriftelijke inspraakreacties kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Molenlanden, Postbus 5, 2970 AA te Bleskensgraaf. Voor het naar voren brengen van een mondelinge inspraakreactie moet een afspraak worden gemaakt. U kunt hiervoor op werkdagen contact opnemen met mevrouw J. Joosen van de gemeente Molenlanden (06 - 46884512)