Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2019, 147608Plannen | ruimtelijkVaststelling wijzigingsplan Dorpsstraat 45 in Wervershoof, gemeente Medemblik

 

Burgemeester en wethouders hebben het wijzigingsplan “Dorpskernen III – Wervershoof, Dorpsstraat 45” op 13 juni 2019 vastgesteld.

 

Het wijzigingsplan gaat over de verwijdering van de aanduiding ‘karakteristiek’ op het perceel.

 

Ter inzage

Het wijzigingsplan kunt u vanaf vrijdag 21 juni 2019 zes weken inzien in het gemeentehuis(Dick Ketlaan 21, Wognum) . Het wijzigingsplan is ook in te zien op www.medemblik.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl

(planid: NL.IMRO.0420.WPDorpsstraat45-VA01).

 

Beroep

Tijdens de eerder genoemde termijn kan tegen het besluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

• een belanghebbende die op tijd een zienswijze heeft ingediend;

• een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze heeft ingediend.

 

Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten:

• de naam en het adres van de indiener;

• de dagtekening;

• een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat;

• de redenen van het beroep.