Gemeenteblad van Borger-Odoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornGemeenteblad 2019, 143879Beschikkingen | afhandelingGemeente Borger-Odoorn, Borger, Hoofdstraat, 21, het aanpassen van de dakbedekking en gevels (verleend)

Omgevingsvergunning WABO Reguliere procedure

Datum verzenden besluit: 03 juni 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn deelt mee dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Borger

Hoofdstraat 21 , 9531AA,

het aanpassen van de dakbedekking en gevels, (19095-2019)

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen deze beslissingen binnen zes weken na verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn, Postbus 3, 7875 ZG Exloo.

Gedurende de bezwaartermijn kunnen de aanvragen en beschikkingen en de bijbehorende stukken door een ieder worden tot 6 weken na publicatie worden ingezien. U kunt zicht hiervoor melden bij de balie Omgeving, afdeling Klantcontactcentrum op werkdagen tussen 08:30 en 12:00 uur in het gemeentehuis te Exloo.