Gemeenteblad van Soest

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SoestGemeenteblad 2019, 142930Overige besluiten van algemene strekkingKennisgeving incidentele festiviteit, houden van een receptie, 19 en 20 juni 2019 van 16:00 uur tot 19:00 uur, Soest

Kennisgeving incidentele festiviteit

Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op 6 juni 2019 op grond van 4:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Soest vergunning hebben verleend aan de gemeente Soest voor het houden van een receptie op 19 en 20 juni 2019 van 16:00 uur tot 19:00 uur. Tijdens de receptie zal er op de achtergrond versterkte muziek ten gehore worden gebracht.

 

Voor vragen: mw. L. Smit, 035-6093411, postbus2000@soest.nl.

 

De stukken liggen ter inzage op afspraak bij het omgevingsloket. Voor het maken van een afspraak gaat u naar www.soest.nl/afspraak