Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2019, 142378Overige overheidsinformatieAdviescommissie bezwaarschriften

De Adviescommissie bezwaarschriften maakt bekend, dat op de openbare hoorzitting van 19 juni 2019, de volgende onderwerpen op de agenda staan:

 

19:30 uur: Behandeling bezwaarschrift tegen een besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden op 19 maart 2019, waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor het aanleggen van een steiger, Zandweg 34 in Maarssen

2.

 

 

20:05 uur:Behandeling bezwaarschrift tegen een besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden op 5 februari 2019, waarbij de termijn voor het nemen van een beslissing op een verzoek om handhaving met 12 maanden is verlengd

3.

 

 

20:40 uur:Behandeling bezwaarschrift tegen een besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden 19 februari 2019, waarbij een aanvraag om een omgevings-vergunning buiten behandeling is gesteld, perceel Oukoop 2 in Nieuwer ter Aa

 

 

 

De vergadering wordt gehouden in Maarssen, Endelhovenlaan 1. Eventuele wijzigingen in de agenda worden vermeld op www.stichtsevecht.nl