Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2019, 141968Overige besluiten van algemene strekkingAanvraag omgevingsvergunning, uitbreiden van de woning, Dorpshart Stompetoren fase 2, bouwnummer 7, Kadastrale sectie C, Alkmaar

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

 

Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Dorpshart Stompetoren fase 2, bouwnummer 7, Kadastrale sectie C: het uitbreiden van de woning

Datum ontvangst: 4 juni 2019.

 

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. Uitdrukkelijk wordt er op gewezen dat over bovenstaande aanvra(a)g(en) nog geen besluit(en) is(zijn) genomen. Wilt u toch een aanvraag inzien dan kan dit alleen op afspraak. Wilt u langs komen? Maak een afspraak.