Gemeenteblad van Heemstede

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeemstedeGemeenteblad 2019, 141555Overige overheidsinformatieSponsorloop

Op 6 juni 2019 heeft de burgemeester besloten, op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening, een vergunning te verlenen aan de Bosch en Hovenschool voor het organiseren van een sponsorloop op de Caspar Fagellaan op 17 juni 2019 van 12.00 tot 15.00 uur.

Ook is, volgens artikel 17 van de Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, toestemming gegeven het weggedeelte van de Caspar Fagellaan tussen de Adriaan Pauwlaan en de Johan de Wittlaan af te sluiten tussen 12.00 en 15.00 uur.

 

 

 

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Algemene & Juridische Zaken, telefoonnummer 023-5485607.