Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2019, 137420Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register

Overwegende:

 

 • -

  Dat met achterliggende gedachte op de aanpak van heling voor handelaren een registratie van hun goederen verplicht wordt gesteld, die staat omschreven in artikel 437 van het Wetboek van Strafrecht (WvSr)

 • -

  Dat artikel 2:67 van de Algemene Plaatselijke Verordening Stichtse Vecht 2019 (APV) bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een doorlopend en door of namens de burgemeester gewaarmerkt register (verkoopregister).

 • -

  Dat artikel 2 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit ex. Art. 437 eerste lid, van het WvSr bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verworven of voorhanden heeft, in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register (inkoopregister);

 • -

  Dat het DOR wordt gekoppeld aan verschillende landelijk systeem waarin gestolen goederen worden geregistreerd.

 • -

  Dat het DOR helpt om heling op te sporen en te voorkomen.

 • -

  Dat de handelaren door deze aanwijzing verplicht zijn in het DOR aantekening te houden van gebruikte of ongeregelde goederen die hij heeft verworven of voorhanden heeft.

 • -

  Dat het voor handelaren verplicht wordt gesteld om goederen digitaal te registreren en dat het enkel bijhouden van papieren registraties niet meer is toegestaan.

 

Gelet op:

 • -

  Artikel 437 van het WvSr

 • -

  Artikel 2:67 van de APV

 • -

  Artikel 2, lid 2, van het Uitvoeringsbesluit van art. 437, lid 1, van het WvSr

 

Besluit:

Het Digitaal Opkopers Register is aan te wijzen als een doorlopend en gewaarmerkt register voor het in- en verkopen van goederen. Vanuit artikel 347 van het Wetboek van Strafrecht en artikel 2:67 van de Algemene Plaatselijke Verordening Stichtse Vecht 2019

 

Het besluit zal per 1 september 2019 in werking treden. In de periode tussen nu en 1 september hebben opkopers de tijd om zich aan te melden als opkoper, te registreren in het in- en verkoopregister en hier gebruik van te maken.

 

Aldus vastgesteld op

28 mei 2019,

De burgermeester van Stichtse Vecht