Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2019, 13712VerordeningenIntrekken belastingverordeningen 2018 Stichtse Vecht

 

De gemeenteraad van de gemeente Stichtse Vecht heeft op 18 december 2018 de intrekking vastgesteld van de onderstaande belastingverordeningen:

Verordening OZB 2018

Verordening RZB 2018

Verordening rioolheffing 2018

Verordening afvalstoffenheffing 2018

Verordening hondenbelasting 2018

Verordening watertoeristenbelasting 2018

Verordening kadegelden 2018

Verordening marktgelden 2018

Verordening lijkbezorgingsrechten 2018

Verordening leges 2018

Verordening forensenbelasting 2018

Verordening parkeerbelasting 2018

Verordening precario 2018

Verordening toeristenbelasting 2018

Genoemde verordeningen zijn ingetrokken per 1 januari 2019

Stichtse Vecht, 22 januari 2019