Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2019, 134048Overige overheidsinformatieWet Milieubeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:

Zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:

  • 1.

    Printshapes voor het adres: Industrieweg 34 -01 in Maarssen. De melding heeft betrekking op het oprichten van een drukkerij voor het bedrukken van diverse soorten materialen en vormen.

  • 2.

    J.C. Floor voor het adres: Westbroekse Binnenweg 96 in Tienhoven. De melding heeft betrekking op vergroting van de melkrundveestal met een emissiearm stalsysteem, vergroting van de veestapel, verandering van het melkproces en verplaatsing van de vaste mest opslag.

Voor de activiteiten van de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen.

Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij:

Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.

Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst, telefoon 088-0225000.

Stichtse Vecht, 3 juni 2019