Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 13362Overige besluiten van algemene strekkingMANDAATBESLUIT

Het college van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 15 januari 2019:

 

gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

BESLUIT

 

 

  • 1.

    (tijdelijk) mandaat te verlenen aan de domeinregisseur van het domein Ondernemen & Leefomgeving m.b.t. alle bevoegdheden die in de mandatenlijst d.d. 11 december 2018 zijn toegekend aan de teamleiders van team Woonomgeving en Vastgoed en team Infrastructuur. Dit omvat tevens de bevoegdheden zoals die in hoofdstuk 5 “Algemeen” aan de teamleiders zijn toegekend;

  • 2.

    Het mandaatbesluit treedt in werking op de dag na bekendmaking van dit besluit en werkt terug tot en met 10 januari 2019. Het mandaat geldt tot en met 31 december 2019 of tot eerdere intrekking van dit besluit.

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van het college, gehouden op 15 januari 2019.

Het college van burgemeester en wethouders

De gemeentesecretaris, de burgemeester,

P.A.M. van Bavel J.P.M. Klijs

De burgemeester,

J.P.M. Klijs