Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2019, 124596Overige besluiten van algemene strekkingVergadering Welstands- en Monumentencommissie, 23 mei 2019, Alkmaar

De Welstands- en Monumentencommissie behandelt op 23 mei 2019 een aantal aanvragen om een omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen. De agenda van de commissie kan vanaf woensdag 22 mei 2019 worden ingezien via de site van de gemeente Alkmaar, te weten www.alkmaar.nl/51350

Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen. Neem hiervoor contact op met de unit Leefgebied via 14072.