Gemeenteblad van 's-Gravenhage

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageGemeenteblad 2019, 123822Beschikkingen | afhandelingOmgevingsvergunning - Verlengen behandeltermijn regulier, Schapenatjesduin en Wijndaelerduin te Den Haag

Algemene informatie

Het kappen van 107 bomen (stamdiameter 7 - 86cm), staande verspreid over Schapenatjesduin en Wijndaelerduijn (Kijkduin Binnen Puinduinen) alsmede het herplanten van 193 bomen (Ontwikkelveld D2b)

 

Ons kenmerk: 201903883

Categorie:

  • -

    Kappen

Stadsdeel:

  • -

    Loosduinen

Locatie(s)

Schapenatjesduin en Wijndaelerduin

Datum bekendmaking besluit:

17 mei 2019

Ter informatie

Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Locatie van de getoonde markers op de kaart

De activiteit vindt plaats binnen het door markers omgeven gebied. Deze kan afwijken van de feitelijke locatie waar de betreffende activiteit plaatsvindt. De werkelijke locatie is in het achterliggende dossier beschreven en beschikbaar.

Meer informatie?

Algemene informatie over de bekendmakingen van de gemeente Den Haag vindt u op www.denhaag.nl/bekendmakingen. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070.