Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2019, 123681Beschikkingen | aanvraagAangevraagde omgevingsvergunning Crooswijksesingel 50

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

- Crooswijksesingel 50, 3034CJ, het slopen van vier wanddelen op de begane grond om een nieuwe exploitatie mogelijk te maken. Het pand is beschermd als rijksmonument (monumentnummer 506303) (datum aanvraag 14-05-2019, dossiernummer OMV.19.04.00552)

Informatie aangevraagde vergunningen

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.