Gemeenteblad van Hollands Kroon

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hollands KroonGemeenteblad 2019, 123524Beschikkingen | afhandelingHollands Kroon - Week 20 - Verleende evenementenvergunning voor Teambuilding Familiedag.

 

De burgemeester maakt bekend, dat op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (Apv) Hollands Kroon de volgende vergunning is verleend:

Het evenement: Teambuilding Familiedag bij de Haukeshaven in Westerland van 11 juli 2019 om 10:00 uur tot 13 juli 2019 tot 18:00 uur.

 

Hoe maak ik bezwaar?

Als u het niet eens bent met een beschikking in deze publicatie, kunt u daartegen binnen zes weken na de verzenddatum van de beschikking een schriftelijk bezwaarschrift indienen tot 28 juni 2019. U kunt de brief richten aan de degene door wie de beschikking is afgegeven; bij het college van burgemeester en wethouders of bij de burgemeester. In het bezwaarschrift moet u in ieder geval het volgende schrijven:

  • uw naam, adres, postcode en woonplaats;

  • de datum;

  • over welke beschikking het gaat (welke genomen beslissingen door college of burgemeester);

  • de redenen waarom u het er niet mee eens bent;

  • uw handtekening.

Het indienen van een bezwaarschrift kost u niets. De behandeling van een bezwaarschrift mag volgens de wet maximaal twaalf weken in beslag nemen. Deze termijn van twaalf weken kunnen wij eenmaal met zes weken verlengen. Uw bezwaarschrift wordt beoordeeld door een onafhankelijke commissie die het college van burgemeester en wethouders advies geeft. U krijgt de gelegenheid mondeling te worden gehoord over uw bezwaren. Daarvoor ontvangt u dan van de commissie een uitnodiging.

Voorlopige voorziening

Als u vindt dat, zolang nog niet op uw bezwaarschrift is beslist, deze beschikking nog niet in werking zou moeten treden, dan kunt u aan de voorzieningenrechter van de rechtbank in Haarlem een schorsing/voorlopige voorziening vragen. Het adres is: postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een schorsing/voorlopige voorziening kunt u alleen vragen als u tegelijk ook bezwaar heeft gemaakt. Daarnaast moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. Aan het vragen van een schorsing/voorlopige voorziening zijn wel kosten verbonden (griffierecht).