Gemeenteblad van Borger-Odoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornGemeenteblad 2019, 121417Plannen | ruimtelijkGemeente Borger-Odoorn,  Bestemmingsplan 'Buitengebied, Landgoedcamping De Strengen, ontwerp

Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn maken bekend dat het ontwerp bestemmingsplan 'Buitengebied, Landgoedcamping De Strengen, van 23 mei 2019 tot 03 juli 2019 ter inzage ligt.

Het plan omvat Landgoedcamping De Strengen.

Het bestemmingsplan is in te zien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1681.00BP0055-OW01 of in het Klantcontactcentrum.

Desgevraagd kan het bestemmingsplan ten minste gedurende drie aaneengesloten uren per week buiten de openingstijden worden ingezien. Maak daarvoor een afspraak met het Klantcontactcentrum.

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad, Postbus 3, 7875 ZG Exloo.