Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2019, 119927Plannen | ruimtelijkOntwerp wijzigingsplan Nigtevechtseweg 47 in Vreeland, Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat het ontwerp wijzigingsplan Nigtevechtseweg 47 Vreeland met ingang van vrijdag 17 mei 2019 tot en met donderdag 27 juni 2019 ter inzage ligt.

Inhoud

Met dit ontwerp wijzigingsplan maken burgemeester en wethouders gebruik van de in het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord vastgelegde wijzigingsbevoegdheid om het bouwvlak voor het perceel Nigtevechtseweg 47 in Vreeland te vergoten.

Inzien

U kunt het ontwerp wijzigingsplan (NL.IMRO.1904.BPNigtvechtswegVLD-OW01) met ingang van vrijdag 17 mei 2019 raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum zonder afspraak inzien tot en met donderdag 27 juni 2019 bij het omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur). Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer P. Schoemaker (14 0346).

Reageren

U kunt met ingang van vrijdag 17 mei 2019 gedurende 6 weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen. Voor het indienen van uw zienswijze(n) kunt u ook gebruik maken van een digitaal formulier op www.stichtsevecht.nl. Mondeling kunt u uw zienswijze kenbaar maken aan de heer P. Schoemaker (14 0346).