Gemeenteblad van 's-Gravenhage

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageGemeenteblad 2019, 1199Beschikkingen | aanvraagOmgevingsvergunning - Aangevraagd, nabij Mr. P. Droogleever Fortuynweg 79 te Den Haag

Algemene informatie

Het kappen van 5 bomen (stamomtrekken 50-120cm), staande in het Arboretum Zuiderpark nabij het perceel Mr. P. Droogleever Fortuynweg 79 alsmede het herplanten van 5 bomen

 

Ons kenmerk: 201824649

Stadsdeel:

  • -

    Escamp

Locatie(s)

nabij Mr. P. Droogleever Fortuynweg 79

Ontvangstdatum aanvraag:

17 december 2018

Ter informatie

Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag.

De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Meer informatie over het verloop van het proces en vanaf wanneer er (indien van toepassing) bezwaar of beroep kan worden ingesteld, kunt u vinden op de informatiepagina voor omgevingsvergunningen.

Inzage

Tijdens de behandeling kan de aanvraag met bijlagen worden ingezien bij het Den Haag Informatiecentrum. Hetzelfde geldt voor het besluit met de bijbehorende stukken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via de gemeente Den Haag.

Geef daarbij aan over welke publicatie u meer wilt weten.

Meer informatie?

Algemene informatie over de bekendmakingen van de gemeente Den Haag vindt u op www.denhaag.nl/bekendmakingen. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070.