Gemeenteblad van Waterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaterlandGemeenteblad 2019, 119643Overige besluiten van algemene strekking



Herstraten Doelenerf Monnickendam

Vorig jaar is vanwege zeer hoge grondwaterstanden en wateroverlast bij diverse woningen een infiltratie transportriool aangelegd. Wij hebben destijds gecommuniceerd dat het Doelenerf na de rioleringswerkzaamheden wordt herbestraat.

 

Planning

Door bouwactiviteiten op het perceel naast het Doelenerf hebben wij het herbestraten even uitgesteld. Inmiddels kunnen wij u mededelen dat wij in de week van maandag 20 mei 2019 starten met de bestratingswerkzaamheden. De werkzaamheden zullen naar verwachting 6 weken duren of zoveel korter als mogelijk.

 

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit:

  • het herstraten van het Doelenerf

  • het verbeteren van de hemelwaterafvoer door het herpositioneren en bijplaatsen van straatkolken.

  • in de Kloosterstraat voor huisnrs 1 t/m 4 extra straatkolken plaatsen langs de rijbaan om overtollig regenwater vanaf de weg eerder op te vangen.

Voor een tekening van de indeling en de grens van het werk zie bijlage. (op de website)

 

Wat betekent dit voor u?

Tijdens de werkzaamheden is het Doelenerf voor verkeer afgesloten. Wij doen er alles aan om de hinder tot een minimum te beperken. Maar u kunt ook zelf een bijdrage leveren aan het voorkomen van overlast. Daarom vragen wij u:

  • voor aanvang en tijdens de werkzaamheden geen auto’s te parkeren op het Doelenerf;

  • eventuele aanwezige hagen/beplanting die overhangt op gemeentegrond terug te snoeien;

  • hekwerken die geheel of gedeeltelijk op openbare grond staan terug te zetten op uw perceel;

opslag of aanhangers te verwijderen.

 

De uitvoering

De firma Wagelaar verzorgt de uitvoering van de werkzaamheden en de heer E. Bootsman houdt namens de gemeente toezicht op uitvoering. Gedurende de werkzaamheden houdt de aannemer u, in overleg met de gemeente, indien noodzakelijk op de hoogte over de vordering van de werkzaamheden.

 

Vragen en contact gegevens

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met de toezichthouder, de heer E. Bootsman.

U kunt hem bereiken via telefoonnummer (0299) 658 573 of via de email e.bootsman@waterland.nl.