Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2019, 119019Overige besluiten van algemene strekkingRotterdam Bluegrass Festival 2019

De Burgemeester van Rotterdam heeft op 14 december 2018 een verzoek ontvangen van Stichting Kito Events om een evenement te mogen organiseren op het Pijnackerplein in Rotterdam.

De Burgemeester van Rotterdam heeft op 9 mei 2019 besloten de vergunning te verlenen.

Bijzonderheden

De evenementenvergunning wordt afgegeven op vrijdag 21 juni 2019 van vier uur ’s middags tot elf uur ’s avonds, zaterdag 22 juni 2019 van twaalf uur ’s middags tot elf uur ’s avonds en zondag 23 juni 2019 van twaalf uur ‘s middags tot tien uur ’s avonds. Het maximum aantal bezoekers dat het festival mag bijwonen is 2.500 personen gelijktijdig.

Het festival zal worden gehouden op het Pijnakcerplein in Rotterdam.

De opbouw voor dit evenement vindt plaats op donderdag 20 juni 2019 van negen uur ’s ochtends tot zes uur ’s avonds en op vrijdag 21 juni 2019 van negen uur ’s ochtends tot vier uur ’s middags.

De afbouw van dit evenement vindt plaats op zondag 23 juni 2019 van tien uur ’s avonds tot twaalf uur ’s nachts en maandag 24 juni 2019 van acht uur ‘s ochtends tot vijf uur ’s middags.

Inzage beschikking

De openbare en geanonimiseerde beschikking vind u als bijlage bij deze kennisgeving.

Bezwaarmogelijkheid

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij:

Het college van Burgermeester en Wethouders

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie

Postbus 1011

3000 BA Rotterdam

Faxnummer van de Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

uw naam, adres en handtekening;

uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is;

de datum waarop u bezwaar maakt;

een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

de reden(en) van uw bezwaar.

U moet een kopie van het besluit mee sturen.

U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via www.digid.nl, respectievelijk www.eherkenning.nl.