Gemeenteblad van Heerlen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenGemeenteblad 2019, 118661Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Heerlen - ambtshalve uitschrijvingen uit de BRP van 29 april 2019 tot en met 12 mei 2019

 

Het college van Heerlen besluit dat, conform artikel 2.22 Wet BRP, de onderstaande personen per de hieronder aangegeven datum ambtshalve uit te schrijven uit de basisregistratie personen (BRP) . Deze personen staan vanaf die datum niet meer actueel ingeschreven in Nederland.

De datum van uitschrijving is de datum van verzending van het voornemen van de uitschrijving uit de BRP.

- R. Aidani, 15-02-1986, datum uitschrijving 29-04-2019

- D. Motuz, 14-05-1990, datum uitschrijving 18-04-2019

- P.N.H. Koevoets, 04-01-1978, datum uitschrijving 10-04-2019

- T.A.R. Draak, 15-12-1998, datum uitschrijving 11-04-2019

- A. Al Dunn, 24-01-1950, datum uitschrijving 12-04-2019

- T.J.M. Meessen, 03-04-1992, datum uitschrijving 12-04-2019

- B.C. Nafula, 14-05-1997, datum uitschrijving 10-04-2019

- A.M. Schaffeld, 18-08-1990, datum uitschrijving 11-04-2019

- J. Kremers, 22-09-1999, datum uitschrijving 11-04-2019

- P.H. Sikkes, 29-12-1962, datum uitschrijving 12-04-2019

- B.D. Molina, 21-04-1997, datum uitschrijving 15-04-2019

- M. Kalboussi, 04-09-1980, datum uitschrijving 02-05-2019

- C. Kehne, 22-09-1995, datum uitschrijving 11-04-2019

- R.M.J.H. Wennekes, 30-06-1995, datum uitschrijving 01-04-2019

- N.P.M. Cox, 01-06-1981, datum uitschrijving 10-04-2019

- C.M. Flader, 18-11-1986, datum uitschrijving 11-04-2019

- P. Kroon, 21-01-1987, datum uitschrijving 11-04-2019

- S.C.J. Cleofa, 20-06-1998, datum uitschrijving 01-04-2019

- M.M.B. Veldhuizen, 04-01-1990, datum uitschrijving 29-04-2019

- M. Barry, 07-06-1967, datum uitschrijving 29-04-2019

- D.H.M.L. Schlechtriem, 20-06-1996, datum uitschrijving 12-04-2019

- J.R.M. Klee, 01-02-1999, datum uitschrijving 15-04-2019

- S. Radović, 17-11-1987, datum uitschrijving 01-04-2019

- G.L.F. Quarteer, 02-06-1996, datum uitschrijving 14-04-2019

 

Bent u het niet eens met de opneming als vertrokken naar onbekend? U kunt u op basis van artikel 2.60 lid d Wet BRP een gemotiveerd bezwaarschrift schrijven naar:

Het college van burgemeester en wethouders

postbus 1

6400 AA HEERLEN.

U moet het bezwaarschrift binnen zes weken na de dag van publicatie indienen.