Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 118654Overige besluiten van algemene strekkingVerleende Evenementenvergunningen

 

Op 7 mei 2019 is vergunning verleend voor het organiseren van een Redneck Festival van op 28 juni 2019 van 17.00 tot 01.00 uur op een terrein aan de Stationsweg 36 in Barneveld, waarbij tot 24.00 uur muziek ten gehore mag worden gebracht.

Op 8 mei 2019 is vergunning verleend voor het organiseren van Braderiefeesten op 16, 23 en 30 juli en 6, 13 en 20 augustus 2019 van 20.00 tot 01.00 uur in Voorthuizen, waarbij tot 24.00 uur muziek ten gehore mag worden gebracht.

Op 8 mei 2019 is vergunning verleend voor het organiseren van Mega Pull Stroe op 7 juni 2019 van 17.00 tot 24.00 uur en op 8 juni 2019 van 13.00 tot 23.00 uur op een terrein aan de Malenveld in Stroe.

 

Inzien en bezwaar maken

Het besluit ligt ter inzage bij het Servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving in het gemeentehuis.

Belanghebbenden die het besluit om bepaalde redenen onjuist vinden, kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via Postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal op https://www.barneveld.nl/over-barneveld/bezwaar-maken-tegen-een-besluit/ Hiervoor heeft u wel uw DigiD of eHerkenning nodig. Belanghebbenden die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in Arnhem verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Dit verzoek kan in tweevoud gericht worden aan: Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het verzoek om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank via www.loket.rechtspraak.nl. Kijk op genoemde website voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.