Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2019, 117087Overige besluiten van algemene strekkingRotterdamse Dakendagen 2019

De Burgemeester van Rotterdam heeft op 7 december 2018 een verzoek ontvangen van Stichting Rotterdamse Dakendagen om een evenement te mogen organiseren op diverse daken Rotterdam. De Burgemeester van Rotterdam heeft op 8 mei 2019 besloten de vergunning te verlenen.

Bijzonderheden

De evenementenvergunning wordt afgegeven voor vrijdag 31 mei 2019 t/m zondag 2 juni 2019.

Het maximum aantal bezoekers dat het evenement mag bijwonen is 28.000 personen doorlopend.

Het evenement wordt gehouden op diverse daken in Rotterdam.

De opbouw voor dit evenement vindt plaats vanaf zaterdag 25 mei 2019 t/m donderdag 30 mei 2019 van negen uur ‘s ochtends tot zeven uur ’s avonds.

De afbouw van dit evenement vindt plaats van maandag 3 juni 2019 t/m woensdag 5 juni 2019 van negen uur ’s avonds tot zeven uur ‘s avonds.

Inzage beschikking

De openbare en geanonimiseerde beschikking vind u als bijlage bij deze kennisgeving.

Bezwaarmogelijkheid

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij:

Het college van Burgermeester en Wethouders

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie

Postbus 1011

3000 BA Rotterdam

Faxnummer van de Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

uw naam, adres en handtekening;

uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is;

de datum waarop u bezwaar maakt;

een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

de reden(en) van uw bezwaar.

U moet een kopie van het besluit mee sturen.

U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via www.digid.nl, respectievelijk www.eherkenning.nl.