Gemeenteblad van Cuijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CuijkGemeenteblad 2019, 116058Beschikkingen | afhandelingGemeente Cuijk – Evenementenvergunning – verleend voor wandelevenement Stichting 80 Land van Cuijk

 

Evenementenvergunning:

De burgemeester van de gemeente Cuijk maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de A.P.V. door de gemeente Cuijk een evenementenvergunning is verleend.

Voor : 80 Land van Cuijk - wandelevenement

Locatie : Land van Cuijk

Datum : 18 mei 2019 vanaf 5:00 uur

Datum verzending : 8 mei 2019

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum bij de burgemeester, respectievelijk het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk een bezwaarschrift indienen. Het postadres is Postbus 7, 5360 AA Grave. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Degenen die bezwaar maken kunnen de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch tevens verzoeken het besluit te schorsen. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van het bij ons ingediende bezwaarschrift. Het postadres van de Rechtbank Oost-Brabant is: Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.