Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2019, 115910Overige besluiten van algemene strekkingKLM Urban Trail Rotterdam 2019

De Burgemeester van Rotterdam heeft op 26 november 2018 een verzoek ontvangen van Like2Organize B.V om een evenement te mogen organiseren op het 3e Katendrechtse Hoofd met daarbij twee parcours van vijf en elf kilometer in Rotterdam.

De Burgemeester van Rotterdam heeft op 7 mei 2019 besloten de vergunning te verlenen.

Bijzonderheden

De evenementenvergunning wordt afgegeven voor zondag 12 mei 2019 van acht uur ‘s ochtends tot twee uur ’s middags. Het maximum aantal deelnemers dat deze recreatieve looptocht zonder wedstrijdelement mag bijwonen is 5.000.

De start en finishlocatie is op het 3e Katendrechtse Hoofd op het terrein van de S.S. Rotterdam. De vijf kilometer loopt via Katendrecht, Wilhelminapier Zuidzijde, langs de kade weer naar Katendrecht. De elf kilometer loopt via Katendrecht, Wilhelminapier Zuidzijde, Erasmusbrug, Scheepvaartkwartier (langs de kades), Maastunnel, Brielselaan, Maaskade en Katendrecht. De beide routes worden gelopen binnen de geldende verkeersregels, er zijn geen afsluitingen van wegen.

De opbouw op de start- en finishlocatie vindt plaats vanaf zaterdag 11 mei 2019 van zeven uur ‘s ochtends tot tien uur ’s avonds.

De afbouw van dit evenement vindt plaats vanaf zondag 12 mei 2019 van twee uur ’s middags tot tien uur ’s avonds.

Inzage beschikking

De openbare en geanonimiseerde beschikking vind u als bijlage bij deze kennisgeving.

Bezwaarmogelijkheid

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij:

Het college van Burgermeester en Wethouders

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie

Postbus 1011

3000 BA Rotterdam

Faxnummer van de Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

uw naam, adres en handtekening;

uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is;

de datum waarop u bezwaar maakt;

een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

de reden(en) van uw bezwaar.

U moet een kopie van het besluit mee sturen.

U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via www.digid.nl, respectievelijk www.eherkenning.nl.