Gemeenteblad van Veldhoven

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeldhovenGemeenteblad 2019, 115706Plannen | overigVaststellen Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan gemeente Veldhoven

 

 

Op 22 mei 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders (college) ingestemd met het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP) en het plan voorgelegd aan de gemeenteraad. Tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering van 12 juni 2018 is echter besloten om het GVVP niet te agenderen voor de besluitvormende raadsvergadering van 3 juli 2018.

 

De afgelopen periode is het GVVP aangepast waarbij ook actuele ontwikkelingen, zoals het “Maatregelenpakket De Run”, zijn verwerkt. Het concept GVVP is op 7 mei 2019 door het college vastgesteld. Het plan wordt nu ter inzage gelegd voor inwoners en belangstellenden.

Met het vaststellen van het GVVP wordt bijgedragen aan een duidelijk verkeersbeleid voor de gemeente Veldhoven.

 

Ter inzage

U kunt het concept GVVP inzien van 13 mei tot 24 juni 2019 in de informatieruimte van het gemeentehuis. Wilt u op het concept GVVP reageren (indienen van een zienswijze), dan kan dat tot 24 juni 2019. Stuur uw reactie naar gemeente@veldhoven.nl of naar Gemeente Veldhoven / afdeling Beheer en Realisatie, Postbus 10101, 5500 GA Veldhoven, met vermelding van “GVVP gemeente Veldhoven”.

 

Inloopavond

Als u meer informatie wenst over het GVVP, dan kunt u op woensdag 22 mei 2019 naar onze inloopavond komen in de foyer van Theater De Schalm. Tussen 19.00 en 21.30 uur mag u op ieder moment binnenlopen. U bent van harte welkom.

 

Verdere procedure

Nadat de inzagetermijn is verstreken, worden de ingediende zienswijzen bekeken en beoordeeld. Vervolgens zal de gemeenteraad het GVVP vaststellen, waarna het vastgestelde plan wordt gepubliceerd. U kunt tegen het GVVP geen rechtsmiddelen (bezwaar/beroep) instellen.