Gemeenteblad van Oldenzaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OldenzaalGemeenteblad 2019, 11308Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst apv melding Steenstraat 108 in Oldenzaal

Op 11 januari 2019 heeft de gemeente een melding ontvangen voor een activiteit waarvoor geen vergunningplicht geldt op locatie Steenstraat 108 in Oldenzaal. De melding is geregistreerd onder zaaknummer 374-2019.

De melding betreft:

  • een incidentele festiviteit op 21 februari 2019 van 20.00 uur tot 01.00 uur.

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaarschrift indienen.

Voor meer informatie over bouwgerelateerde zaken (Wabo, milieu en sloop) kunt u contact opnemen via bouwloket@oldenzaal.nl of telefoonnummer (0541) 58 81 11. Voor meer informatie over zaken als APV, drank- en horeca en verkeersbesluiten kunt u contact opnemen via info@oldenzaal.nl of telefoonnummer (0541) 58 81 11.