Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2019, 112994Overige overheidsinformatieWet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat: Zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:

 • 1.

  G. Kreuger, W. Kreuger-Zaqt en H.Kreuger voor het adres: Polderweg 6 Loenersloot. De melding heeft betrekking op de bouw van een nieuwe werktuigenberging.

 • 2.

  Maatschap Van Woudenbergh voor het adres: Straatweg 15 in Breukelen. De melding heeft betrekking op het uitbreiden van de bestaande ligboxenstal en het uitbreiden van het aantal melkkoeien.

 • 3.

  Bakkerij Brokking voor het adres: Markt 6 Breukelen. De melding heeft betrekking op het melden van de activiteiten van de bakkerij.

 • 4.

  Blok Plastic B.V. voor het adres: Merwedeweg 9 Breukelen. De melding heeft betrekking op de voortzetting van het bedrijf na nieuwbouw brand.

Voor de activiteiten van de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij:

Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584BA Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.

Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst, telefoon 088-0225000.

 

Stichtse Vecht, 9 mei 2019