Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2019, 11266Overige overheidsinformatieAdviescommissie bezwaarschriften

De Adviescommissie bezwaarschriften maakt bekend, dat op de openbare hoorzitting van 23 januari 2019, de volgende onderwerpen op de agenda staan:

 

1 9:30 uur:

Behandeling bezwaarschriften tegen een besluit van burgemeester en wethouders van Gemeente Stichtse Vecht verzonden op 20 september 2018, waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor het oprichten van een bijgebouw op het achtererf, perceel Rijksstraatweg 29 in Nieuwersluis.

2.

 

 

20:05 uur:

Behandeling bezwaarschrift tegen een besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden op 18 september 2018, waarbij uw verzoek om handhaving betreffende de permanente bewoning van recreatiewoningen aan de Scheendijk 8 te Breukelen is afgewezen.

3.

 

 

20:40 uur:

Behandeling bezwaarschriften tegen een besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden 23 juli 2018, waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor het vervangen van kozijnen en het gedeeltelijk verhogen van een plat dak, perceel Duinkerken 16 in Vreeland.

 

De vergadering wordt gehouden in Maarssen, Endelhovenlaan 1. Eventuele wijzigingen in de agenda worden vermeld op https://www.stichtsevecht.nl/bestuur/agenda-adviescommissie-bezwaarschriften_42499/