Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2019
Nr. 112

Gepubliceerd op 8 januari 2019 09:00

Openbare bekendmaking handhavingsactie fietsen rijwielstalling en stationsgebied

 

De Burgemeester van Best maakt het volgende bekend:

 

Handhavingsactie fietsen rijwielstalling en stationsgebied

Voor het gebied rondom het NS-station van de gemeente Best geldt, buiten de openbare rijwielstalling, een parkeerverbod voor rijwielen (brom-/, snor-/ en fietsen). Dit is ook met bebording rondom het stationsgebied aangegeven. In de openbare rijwielstalling van het station kunnen rijwielen 21 dagen onafgebroken en gratis gestald worden. De doelstelling is om diefstal, vernielingen en overlast door fout geparkeerde fietsen in het stationsgebied te voorkomen.

Door toezichthouders is geconstateerd dat rijwielen langer dan de toegestane termijn gestald worden in de rijwielstalling of geparkeerd worden rondom het NS-station van Best. Hiermee wordt de betrokken bepaling uit de Algemene plaatselijke verordening (Apv) overtreden.

Om in de rijwielstalling voldoende capaciteit te behouden en om in het stationsgebied een rommelig straatbeeld, gevoel van onveiligheid en overlast te voorkomen worden handhavingsacties uitgevoerd.

Label bij overtreding

De rijwielen welke ‘onbeheerd’ gestald staan in de openbare rijwielstalling van het station worden van een label voorzien. Binnen een termijn van 21 dagen kan de eigenaar of gebruiker van het rijwiel de overtreding herstellen voordat deze door de gemeente wordt verwijderd.

De rijwielen welke ‘onbeheerd’ geparkeerd staan in het parkeerverbod rondom het station worden in week 3 voorzien van een Voornemen last onder bestuursdwang. De doelstelling is om de eigenaren te waarschuwen en het naleefgedrag te verhogen. Vervolgens wordt later in week 3 de definitieve last onder bestuursdwang bevestigd aan de aangetroffen rijwielen. De eigenaar / gebruiker krijgt een hersteltermijn van 2 uur. Binnen deze termijn van 2 uur kan de eigenaar / gebruiker van het rijwiel de overtreding beëindigen waardoor het rijwiel niet door de gemeente verwijderd gaat worden. Verwijdering vindt plaats op basis van het bepaalde in artikel 125 van de Gemeentewet en hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht.

Op onze website www.gemeentebest.nl/handhavingsacties-fietsen leest u meer informatie hierover. Hier vindt u ook een overzicht van de data waarop deze opruimacties in het stationsgebied plaatsvinden. Daarnaast kunt u lezen wat u moet doen als uw rijwiel weg is en hoe u hiertegen bezwaar kun maken.

Vakgroep Handhaving

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl