Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2019, 111653Beschikkingen | aanvraagGemeente Medemblik, bekendmaking verwijderen boot Baanweydt, Medemblik, week 19

Verwijderen boot

Wie is de eigenaar van deze boot? De boot is aangetroffen in het water bij de Baanweydt in Medemblik. De boot is verwaarloost en ligt grotendeels onder water.

Wij verzoeken de eigenaar de boot binnen één week na deze publicatie te verwijderen. Doet de eigenaar dit niet, dan verwijderen wij de boot.

 

Waar wordt de boot opgeslagen?

De boot wordt opgeslagen op de gemeentewerf aan de Dissel 7 te Medemblik.

 

Kan de boot opgehaald worden?

De eigenaar kan de boot binnen twee weken na het verwijderen daarvan ophalen. De eigenaar dient in dat geval alle kosten te betalen die gemaakt zijn voor het verwijderen en de opslag van de boot.

 

Heeft u vragen?

U kunt contact opnemen met mw. R. Gerritsen van het team Handhaving & Veiligheid via het telefoonnummer (0229) 85 60 00.