Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2019, 106618Overige overheidsinformatieIntrekking Beleidsregels Leerlingenvervoer De Fryske Marren

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Fryske Marren heeft op 28 maart 2019 de Beleidsregels Leerlingenvervoer De Fryske Marren vastgesteld en gelijktijdig de Beleidsregels Leerlingenvervoer De Fryske Marren, vastgesteld op 18 april 2018, ingetrokken.

 

Datum intrekking: 1 augustus 2019

De op 18 april 2018 vastgestelde Beleidsregels Leerlingenvervoer De Fryske Marren worden ingetrokken op de dag dat de nieuwe Beleidsregels Leerlingenvervoer De Fryske Marren in werking treden. De nieuwe Beleidsregels Leerlingenvervoer De Fryske Marren zijn op 30 april 2019 bekendgemaakt in het gemeenteblad nr. 2019/103662 en treden in werking op 1 augustus 2019.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van De Fryske Marren op 28 maart 2019.

De gemeentesecretaris burgemeester

mw. D.J. Cazemier dhr. F. Veenstra