Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2019, 104942Overige besluiten van algemene strekkingLadiesrun 2019

De Burgemeester van Rotterdam heeft op 13 december 2018 een verzoek ontvangen van Pré-Marathon Events B.V. om een evenement te mogen organiseren in het Zuiderpark in Rotterdam.

De Burgemeester van Rotterdam heeft op 24 april 2019 besloten de vergunning te verlenen.

Bijzonderheden

De evenementenvergunning wordt afgegeven voor zondag 16 juni 2019 van half tien ‘s ochtends tot vijf uur ‘s middags. Het maximum aantal deelnemers dat aan het evenement mag deelnemers is 6.000.

Het evenement zal worden gehouden in het Zuiderpark en omgeving in Rotterdam.

De opbouw voor dit evenement vindt plaats op vrijdag 14 juni 2019 van negen uur ’s ochtends tot zes uur ’s avonds, zaterdag 15 juni 2019 van acht uur ’s ochtends tot zes uur ’s avonds en zondag 16 juni 2019 van zes uur ’s ochtends tot tien uur ’s ochtends.

De afbouw van dit evenement vindt plaats op zondag 16 juni 2019 van vijf uur ’s middags tot negen uur ’s avonds en maandag 17 juni van acht uur ‘s ochtends tot vijf uur ’s middags.

Inzage beschikking

De openbare en geanonimiseerde beschikking vind u als bijlage bij deze kennisgeving.

Bezwaarmogelijkheid

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij:

Het college van Burgermeester en Wethouders

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie

Postbus 1011

3000 BA Rotterdam

Faxnummer van de Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

uw naam, adres en handtekening;

uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is;

de datum waarop u bezwaar maakt;

een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

de reden(en) van uw bezwaar.

U moet een kopie van het besluit mee sturen.

U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via www.digid.nl, respectievelijk www.eherkenning.nl.