Gemeenteblad van 's-Gravenhage

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageGemeenteblad 2018, 99109Beschikkingen | aanvraagOmgevingsvergunning - Aangevraagd, Domburglaan 66 te Den Haag

Algemene informatie

Het kappen van 1 denneboom (stamdiameter 50cm), staande op het zij-erf van het perceel Domburglaan 66

 

Ons kenmerk: 201808649

Stadsdeel:

  • -

    Loosduinen

Locatie(s)

Domburglaan 66

Ontvangstdatum aanvraag:

5 mei 2018

Ter informatie

Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag.

De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Meer informatie over het verloop van het proces en vanaf wanneer er (indien van toepassing) bezwaar of beroep kan worden ingesteld, kunt u vinden op de informatiepagina voor omgevingsvergunningen.

Inzage

Tijdens de behandeling kan de aanvraag met bijlagen worden ingezien bij het Den Haag Informatiecentrum. Hetzelfde geldt voor het besluit met de bijbehorende stukken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via de gemeente Den Haag.

Geef daarbij aan over welke publicatie u meer wilt weten.

Meer informatie?

Algemene informatie over de bekendmakingen van de gemeente Den Haag vindt u op www.denhaag.nl/bekendmakingen. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070.