Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-05-2018 gepubliceerd door Edam-Volendam. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2018-98833".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Edam-Volendam
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beleidsregels
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Edam-Volendam
Gemeentenaam Edam-Volendam
Grondslag artikel 2 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;1.0:c:BWBR0031331&artikel=2&g=2017-04-01
Grondslag artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;1.0:c:BWBR0031331&artikel=3&g=2017-04-01
Grondslag artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&g=2018-05-01
Identifier gmb-2018-98833
Jaargang 2018
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-05-09
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 98833
Publicerende organisatie Edam-Volendam
Referentienummer D-1716599/D-ADV-1803372
Samenvatting inhoud De gemeente voert het Beleidsplan schuldhulpverlening en armoede-aanpak gemeente Edam-Volendam 2018-2022 uit. De Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Edam-Volendam zijn een uitwerking van deze beleidsbevoegdheden die ontleend worden aan de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.
Taal nl
Titel Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam houdende de toepassing van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de uitvoering van het Beleidsplan schuldhulpverlening en armoede-aanpak gemeente Edam-Volendam 2018-2022 (Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Edam-Volendam)
Uitgever Edam-Volendam