Gemeenteblad van Peel en Maas

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Peel en MaasGemeenteblad 2018, 91176Beschikkingen | afhandelingGeaccepteerde meldingen inrit

Het college maakt bekend dat zij de volgende meldingen inrit heeft geaccepteerd:

 

  • 1.

    Baarlo, 5991 XS, Prinses Irenestraat 10. Inrit. Verbreden van een inrit. Verzonden: 30 april 2018;

  • 2.

    Panningen, 5981 XS, Graafschap Kesselstraat 27. Inrit. Aanleggen van een inrit. Verzonden: 26 april 2018;

  • 3.

    Panningen, 5981 SZ, Loenhofstraat 5. Inrit. Verbreden van een inrit. Verzonden: 30 april 2018;

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u bezwaar maken. In dat geval adviseren wij u om eerst telefonisch contact met ons op te nemen. We nemen dan samen met u de melding door. U kunt hiervoor bellen met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

 

Als we er niet uitkomen, kunt u een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Peel en Maas. Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop de acceptatie is verzonden.

Ook bestaat de mogelijkheid om een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Roermond, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor het indienen hiervan is griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Panningen, 02 mei 2018