Gemeenteblad van Ede

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EdeGemeenteblad 2018, 87221Plannen | overigKennisgeving ontwerpbestemmingsplan ‘Ede, Kernhem B-west, noordelijk deel’

Op grond van art. 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening

Het college van burgemeester en wethouders van Ede gaat binnenkort een bestemmingsplan voorbereiden voor ‘Kernhem B-west, noordelijk deel’ in Ede.

Inzage

In deze fase van de voorbereiding liggen er nog geen stukken ter inzage, kunt u nog geen zienswijzen indienen en wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld een advies over het voornemen uit te brengen. Te zijner tijd komt het ontwerp bestemmingsplan (digitaal) ter inzage te liggen. Dan is het mogelijk om te reageren. Wanneer dat is, en hoe u kunt reageren, publiceert de gemeente in het weekblad Ede Stad, de Staatscourant en op: https://zoek.officielebekendmakingen.nl

Gebied en gevolg

Het gebied waar dit plan over gaat ligt in het noorden van Ede, ten zuiden van de Doesburgerdijk en ten oosten van de snelweg A30. Het plan maakt woningbouw mogelijk.

Informatie

Voor meer informatie belt u Jan-Frans de Leeuw, juridisch adviseur bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, (0318) 68 01 65.