Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 77943

Gepubliceerd op 13 april 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

Omgevingsvergunning - Ontwerpbeschikking verleend, De Savornin Lohmanlaan 215 te Den Haag

Algemene informatie

Het gewijzigd uitvoeren van de verleende vergunning 201300690/5302780 dd. 27-11-2013 het brandveilig in gebruik nemen van het clubhuis De Savornin Lohmanlaan 215 ten behoeve van naschoolse opvang welke wijziging bestaat uit het toevoegen van 2 ruimtes en uitbreiding aantal personen

 

Ons kenmerk: 201801702

Categorie:

  • -

    Gebruik

Stadsdeel:

  • -

    Loosduinen

Locatie(s)

De Savornin Lohmanlaan 215

Ontvangstdatum aanvraag:

29 januari 2018

Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie

U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.

Uitnodiging zienswijze indienen bij college van burgemeester en wethouders

Binnen de termijn dat de stukken ter inzage liggen, kunt u uw zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Vermeld hierbij het kenmerk van de publicatie.

Locatie van de getoonde markers op de kaart

De activiteit vindt plaats binnen het door markers omgeven gebied. Deze kan afwijken van de feitelijke locatie waar de betreffende activiteit plaatsvindt. De werkelijke locatie is in het achterliggende dossier beschreven en beschikbaar.

Meer informatie?

Algemene informatie over de bekendmakingen van de gemeente Den Haag vindt u op www.denhaag.nl/bekendmakingen. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl