Gemeenteblad van Nissewaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NissewaardGemeenteblad 2018, 76635Beleidsregels



Gemeente Nissewaard - (Concept) Beleidsregels evenementenlocaties in woongebied Spijkenisse vastgesteld

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 maart 2018 (concept) Beleidsregels evenementenlocaties in woongebied Spijkenisse vastgesteld.

Inhoud

In Spijkenisse worden een aantal locaties aangewezen die geschiktheid zijn voor evenementen. Ook zijn uitgangspunten geformuleerd voor het beschikbaar stellen of aanwijzen van geschikte locaties voor evenementen, met het doel om meer duidelijkheid te bieden naar (externe) organisatoren en bewoners.

Voor de aanwijzing van geschikte locaties is het volgende onderscheid gemaakt: kleinere, één of enkele dagen durende culturele en promotionele evenementen, evenementen met een groter ruimte- en/of tijdsbeslag en incidentele mega-evenementen. Bij de aanwijzing is rekening gehouden met het belang van centrumpromotie en citymarketing.

Inzage

U kunt de (concept) Beleidsregels evenementenlocaties in woongebied Spijkenisse van 13 april tot 27 mei 2018 inzien:

Bezwaar

U kunt tot 27 mei 2018 een reactie (zienswijze) indienen. Doe dat per brief. Vermeld daarin:

  • de datum van de brief,

  • uw naam en adres,

  • uw bezwaren,

  • het nummer van het Gemeenteblad van dit besluit/kennisgeving (rechtsboven in deze bekendmaking).

Onderteken de brief en stuur het naar:

  • Gemeente Nissewaard

  • het college van burgemeester en wethouders

  • Postbus 25

  • 3200 AA Spijkenisse

Meer weten?

Wilt u meer weten over de (concept) beleidsregels, neem dan contact opnemen met het team Vergunningen via telefoonnummer: 140181.