Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2018, 73658Plannen | ruimtelijkOntwerpbesluit omgevingsvergunning Scheendijk 18-19 Breukelen, Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf woensdag 11 april tot en met dinsdag 22 mei 2018 het ontwerpbesluit omgevingsvergunning Scheendijk 18-19 Breukelen ter inzage ligt.

Inhoud

Na sloop van alle bouwwerken, waaronder twee stacaravans en een recreatiewoning worden twee kleine recreatiewoningen teruggebouwd.

Inzien

Het ontwerpbesluit (IMRO.1904.OVSchendijk1819BRK-OW01) is vanaf woensdag 11 april 2018te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en na afspraak (140346) in te zien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur).

Reageren

Belanghebbenden kunnen vanaf woensdag 11 april 2018 gedurende zes weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken op dit ontwerpbesluit omgevingsvergunning. Met DigiD kunt u uw zienswijze indienen via www.stichtsevecht.nl. Een schriftelijke zienswijze richt u aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, Postbus1212, 3600 BE Maarssen. Voor een mondelinge zienswijze neemt u contact op met de heer J. Gijsen (14 0346).