Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2018, 73600Overige besluiten van algemene strekkingNaamgeving openbare ruimten: Vaststellen Zuidergasfabriekbrug en andere in het Amstelkwartier, gemeente Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van dinsdag 3 april 2018 hebben besloten:

Gelet op:

 

 • a.

  artikel 108 van de Gemeentewet

 • b.

  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 • c.

  artikel 4 van de Verordening op de Vastgoedregistratie Amsterdam 2011

 • d.

  artikel 12a van het Reglement Vastgoedregistratie Amsterdam 2011,

  • Gezien het positief advies van de Commissie naamgeving openbare ruimten van 23 februari 2018

  • Gezien het positief advies van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie Oost  van 20 maart 2018

De volgende openbare ruimte hebben vastgesteld:
 • Zuidergasfabriekbrug (BAG-type kunstwerk)

 • Korte Ouderkerkerbrug  (BAG-type kunstwerk)

 

Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening

Burgemeester en wethouders voornoemd,

J.J. van Aartsen waarnemend burgemeester

A.H.P. van Gils, gemeentesecretaris

Toelichtingbij: Vaststellen Zuidergasfabriekbrug en andere in het Amstelkwartier  

Het Amstelkwartier, het voormalige Nuon terrein, is volop in ontwikkeling. Aan de rand van het gebied ligt de Ouderkerkerdijk waarin 2 naamloze bruggen liggen. Voor de vindbaarheid voor nood- en hulpdiensten is het van belang om voor deze bruggen namen vast te stellen.

Brug 313 Zuidergasfabriekbrug: Dit verwijst naar de Zuidergasfabriek die hier jarenlang stond.

Brug 1962 Korte Ouderkerkerbrug: verwijst naar de Korte Ouderkerkerdijk in het verlengde waarvan deze brug loopt.

 

Bijlage Situatietekening