Gemeenteblad van 's-Gravenhage

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageGemeenteblad 2018, 72805Beschikkingen | aanvraagEvenementenvergunning - Aangevraagde evenementenvergunning klein, Zuiderpark te Den Haag

Algemene informatie

Pakistan Festival op 30 juni en 1 juli 2018

 

Ons kenmerk: 00065EVK18

Stadsdeel:

  • -

    Escamp

Locatie(s)

Zuiderpark

Ontvangstdatum aanvraag:

16 februari 2018

Aankondiging van een ter inzagelegging voor 2 weken na publicatie

U kunt de stukken tot 2 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij:

Uitnodiging zienswijze indienen bij burgemeester

Binnen de termijn dat de stukken ter inzage liggen, kunt u uw zienswijze indienen bij de burgemeester. Vermeld hierbij het kenmerk van de publicatie.

Meer informatie?

Algemene informatie over de bekendmakingen van de gemeente Den Haag vindt u op www.denhaag.nl/bekendmakingen. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070.