Gemeenteblad van Noordoostpolder

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordoostpolderGemeenteblad 2018, 59338Overige besluiten van algemene strekkingWijziging Welstandsnota 2016 gemeente Noordoostpolder : ruimte voor kwaliteit en welstandsvrijheid

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

 

gelezen het initiatiefvoorstel van raadslid T. van Steen (PU) van 10 januari 2018, no. 537580

 

B E S L U I T:

 

 • 1.

  De tekst op pag. 20 en 21 van Welstandsnota 2016 te wijzigen in:

   

  Bestaande tekst

  Nieuwe tekst

  Paragraaf

  Paragraaf

  Gebiedscriteria voor vervangende nieuwbouw boerderij of woning

   

  Plaatsing

  • 1.

   De bebouwing is geplaatst in de gevellijn van oorspronkelijke boerderij en/of woning.

  • 2.

   De bebouwing is asymmetrisch gesitueerd op de kavel.

  • 3.

   De nok-richting is gelijk aan die van de oorspronkelijke bebouwing.

   

  Vormgeving

  • 4.

   De bebouwing heeft een heldere hoofdvorm die qua breedte, hoogte en diepteverhouding refereert aan de oorspronkelijke bebouwing en voorzien is van een zadeldak.

  • 5.

   Bij een aangekapte dakkapel is de omvang ondergeschikt aan het dakvlak.

   

  Detaillering, kleuren en materialen

  • 6.

   Glimmende dakbedekking is niet toegestaan, met uitzondering van zonnepanelen.

  • 7.

   Gebruik of refereer aan de stijlkenmerken van de oorspronkelijke bebouwing.

   

  Gebiedscriteria voor extra woning(en) op een erf

   

  Plaatsing

  • 1.

   De bebouwing ligt vanaf de wegzijde gezien achter het midden van het oorspronkelijke erf;

  • 2.

   De bebouwing is vrij liggend en asymmetrisch op de kavel gesitueerd.

   

  Vormgeving

  • 3.

   De bebouwing heeft een robuust volume en heldere hoofdvorm;

  • 4.

   De bebouwing is afgestemd op de verhoudingen van aanwezige bebouwing;

  • 5.

   De hoofdvorm is voorzien van een zadeldak.

   

  Detail/materiaal/kleur

  • 6.

   Glimmende dakbedekking is niet toegestaan, met uitzondering van zonnepanelen;

  • 7.

   Vernieuwende toepassingen zijn mogelijk, mits afgestemd op de oorspronkelijke bebouwing

   

  Gebiedscriteria voor vervangende nieuwbouw boerderij of woning

   

  Plaatsing

  • 1.

   De bebouwing is asymmetrisch gesitueerd op de kavel.

  • 2.

   De nok-richting is gelijk aan die van de oorspronkelijke bebouwing.

   

   

   

         

  Vormgeving

  • 3.

   De bebouwing heeft een heldere hoofdvorm die qua breedte, hoogte en diepteverhouding refereert aan de oorspronkelijke bebouwing en voorzien is van een zadeldak of schilddak.

  • 4.

   Bij een aangekapte dakkapel is de omvang ondergeschikt aan het dakvlak.

   

  Detaillering, kleuren en materialen

  • 5.

   Glimmende dakbedekking is niet toegestaan, met uitzondering van zonnepanelen.

  • 6.

   Gebruik of refereer aan de stijlkenmerken van de oorspronkelijke bebouwing. 

  Gebiedscriteria voor extra woning(en) op een erf

   

  Plaatsing

  • 1.

   De bebouwing ligt vanaf de wegzijde gezien achter het midden van het oorspronkelijke erf;

  • 2.

   De bebouwing is vrij liggend en asymmetrisch op de kavel gesitueerd. 

  Vormgeving

  • 3.

   De bebouwing heeft een robuust volume en heldere hoofdvorm;

  • 4.

   De bebouwing is afgestemd op de verhoudingen van aanwezige bebouwing.

  • 5.

   De hoofdvorm is voorzien van een zadeldak of schilddak

  Detail/materiaal/kleur

  • 6.

   Glimmende dakbedekking is niet toegestaan, met uitzondering van zonnepanelen;

  • 7.

   Vernieuwende toepassingen zijn mogelijk, mits afgestemd op de oorspronkelijke bebouwing

   

 • 2.

  Dit besluit publiceren in ‘De Noordoostpolder’.

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 19 februari 2018

 

 

De griffier, de voorzitter,