Gemeenteblad van Lelystad

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LelystadGemeenteblad 2018, 58847Overige besluiten van algemene strekkingINGEKOMEN AANVRAGEN EN MELDINGEN EVENEMENTEN

De burgemeester van de gemeente Lelystad maakt bekend dat op het gebied van evenementen de navolgende vergunningaanvragen en/of meldingen zijn ingediend.

Onderwerp: GERANIUMMARKT (e18033)

Aanvrager: Ondernemers Vereniging Lelycentre

Locatie: Winkelcentrum Lelycentre

datum: 12 mei 2018