Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2018, 54780Plannen | ruimtelijkOntwerpbestemmingsplan Hortense Kwartier in Breukelen en het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Hortense Kwartier in Breukelen en het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder (Wgh) vanaf vrijdag 16 maart tot en met donderdag 26 april 2018 ter inzage ligt.

Inhoud

De locatie Hortense Kwartier is gelegen aan het Domineeslaantje in Breukelen. De bestaande bebouwing in het plangebied, bestaande uit de voormalige Danne en Vijverhofschool, zal worden afgebroken. Met dit bestemmingsplan wordt de realisatie van 27 grondgebonden woningen. Naast 8 sociale huurwoningen worden 9 rijwoningen, 6 2-onder-1 kapwoningen en 4 vrijstaande woningen gebouwd. Omdat het geluidsniveau op de gevels van de woningen vanwege het wegverkeer op de A2 hoger is dan de wettelijke voorkeurswaarde in de Wgh, maakt ons college gebruik van de in de Wet geluidhinder genoemde mogelijkheid ontheffing te verlenen van deze voorkeurswaarde.

Inzien

U kunt het ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.1904.BPDomineeslntjeBKL-OW01) vanaf vrijdag 16 maart 2018 digitaal raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpbestemmingsplan Hortense Kwartier en het ontwerpbesluit hogere waarden Wgh zijn vanaf vrijdag 16 maart tot en met donderdag 26 april 2018 zonder afspraak in te zien bij het omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen. Voor informatie over het ontwerpbestemmingsplan kunt u contact opnemen met mevrouw J. Martens of de heer. H. Steutel (tel. 14 0346). Voor informatie over het ontwerpbesluit hogere waarden neemt u contact op met de Omgevingsdienst regio Utrecht (tel. 088 – 022 50 00).

Reageren

Vanaf vrijdag 16 maart 2018 kunt u gedurende 6 weken schriftelijk (geen e-mail), digitaal of mondeling een zienswijze kenbaar maken op zowel het ontwerpbestemmingsplan Hortense Kwartier als het ontwerpbesluit hogere waarden Wgh.

Uw schriftelijke zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan richt u aan de gemeenteraad van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen, onder vermelding van ‘‘Zienswijze Hortense Kwartier Z/17/122933’.

Uw schriftelijke zienswijze op het ontwerpbesluit richt u aan burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen, onder vermelding van ‘Zienswijze hogere waarden Hortense Kwartier Z/17/122933 ‘. Voor het indienen van uw zienswijze(n) kunt u ook gebruik maken van een digitaal formulier op www.stichtsevecht.nl. Voor uw mondelinge zienswijze(n) neemt u contact op met mevrouw J. Martens of de heer H. Steutel (tel. 14 0346).