Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2018, 48418Overige besluiten van algemene strekkingOvereenkomst over grondexploitatie

Burgemeester en wethouders van Asten maken op grond van het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij exploitatieovereenkomsten zijn aangegaan met:

-de heer J.M.F. Kleuskens, betrekking hebbende op de locatie Kleine Heitrak 36 te Heusden;

-de heer R.J.M. Loomans, betrekking hebbende op de locatie Waardjesweg 15 te Heusden;

-de heer A.W.M. Loomans, betrekking hebbende op de locatie Voorste Heusden ong. (nabij 10 te Heusden;

-de heer G.H. Manders en de heer H.W.P. Manders, betrekking hebbende op de locatie Voordeldonk 71-71a te Asten;

-de heer T.J.A. Scheepers, betrekking hebbende op de locatie Meijelseweg nabij 50 te Heusden;

-mevrouw J.M. Hoefnagels-Vervoordeldonk, betrekking hebbende op de locatie Voordeldonk ong. (tussen 47a-49) te Asten;

-de heer J. Zantingh, betrekking hebbende op de locatie Bergdijk 6 te Asten.

De zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst over grondexploitatie ligt met ingang van 9 maart 2018 gedurende 6 weken ter inzage op het gemeentehuis. U kunt hiervoor terecht bij het Klant Contact Centrum, via telefoonnummer (0493) 671 212.