Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2018, 47869Overige besluiten van algemene strekkingTijdelijke verkeersmaatregel tijdens het organiseren van een kofferbakverkoop

Het college van burgemeester en wethouders van Asten, gelet op het bepaalde in artikel 34 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

maakt bekend:

 

dat in verband met het organiseren van een kofferbakverkoop, in het belang van de verkeersveiligheid, een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen voor het instellen van een parkeerverbod en het afsluiten van onderstaande weggedeeltes voor alle verkeer, behalve voetgangers, in beide richtingen:

 

het instellen van een tijdelijk parkeerverbod van onderstaande weggedeelte(n):

 

Locatie : Burgemeester Wijnenstraat (van Koningsplein tot Langstraat) en

Burgemeester Ruttenplein te Asten

Datum : 24 juni 2018 van 06.00 tot 18.00 uur

 

het afsluiten van onderstaande weggedeeltes voor alle verkeer, behalve voetgangers, in beide richtingen:

 

Locatie : Burgemeester Wijnenstraat (van Koningsplein tot Langstraat) en

Burgemeester Ruttenplein te Asten

Datum : 24 juni 2018 van 06.00 tot 18.00 uur