Gemeenteblad van Waadhoeke

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaadhoekeGemeenteblad 2018, 47165Overige besluiten van algemene strekkingVerleende evenementvergunning en ontheffing geluidsvoorschriften en art. 35 Drank- en Horecawet, bedrijventerrein Kie, Franeker

Verleende evenementvergunning en ontheffing geluidsvoorschriften en art. 35 Drank- en Horecawet

  • Stichting Rijdend Motorsport Museum, Bosdrift 75, 1214 JT Hilversum,

  • Verleende evenementvergunning in verband met historische demo-races op bedrijventerrein Kie in Franeker op 3 juni 2018 van 10.00 tot 19.00 uur,

  • Ontheffing geluidsvoorschriften voor de aanwezigheid van muziek tijdens de historische demo-races op 3 juni 2018 van 13.00 tot 18.00 uur,

  • Ontheffing artikel 35 van de Drank- en Horecawet in verband met de historische demo-races op bedrijventerrein Kie in Franeker op zaterdag 3 juni 2018 van 10.30 tot 19.00 uur.

 

Bezwaar maken?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken (Algemene wet bestuursrecht). Doet u dat binnen zes weken na de datum van het besluit.

 

U stuurt uw bezwaar naar:

De burgemeester van Waadhoeke

Postbus 58

8800 AB FRANEKER

 

In uw bezwaar staat in ieder geval:

  • uw naam en adres;

  • de datum;

  • het besluit waar u het niet mee eens bent;

  • waarom u het niet eens bent met dit besluit;

  • uw handtekening.

 

Wilt u dat het besluit niet meteen ingaat?

Dan kunt u om een ‘voorlopige voorziening’ vragen bij de rechtbank. Dit is een voorlopige beslissing om een bepaalde handeling uit te stellen of juist door te laten gaan. Dit kan alleen als u al een bezwaar heeft ingediend.

 

Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

Rechtbank Noord-Nederland

Afdeling bestuursrecht

Postbus 150

9700 AD Groningen