Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2018, 41299VerordeningenIntrekken Aanwijzingsbesluit inzake verbod om consumentenvuurwerk te bezigen Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Stichtse Vecht 2015

 

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht hebben op 12 december 2017 een nieuw Aanwijzingsbesluit inzake verbod consumentenvuurwerk te bezigen gemeente Stichtse Vecht 2017 e.v. vastgesteld. Dit besluit is op 18 december 2017 gepubliceerd op www.overheid.nl. en is op 19 december 2017 in werking getreden. Daarmee is het Aanwijzingsbesluit inzake verbod om consumentenvuurwerk te bezigen Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Stichtse Vecht 2015 komen te vervallen.