Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 40084

Gepubliceerd op 28 februari 2018 09:35
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

DEFINITIEF PLAATSINGSPLAN ORAC'S UILENNEST (WIJK 75), HAAGSE HOUT, DEN HAAG

 

Het College van Burgemeester en Wethouders van Den Haag,

 

 

overwegende dat:

 • -

  in het raadsvoorstel inzake 4e programma ORAC’s; 1000 extra (RIS 280886) besloten is in verschillende wijken ondergrondse restafvalcontainers te plaatsen;

 • -

  in het raadsvoorstel inzake 4e programma ORAC’s; 1000 extra (RIS 280886) criteria zijn vastgesteld voor de plaatsing van ORAC’s;

 • -

  voor verschillende bewoners aan de Van Alkemadelaan en de Benoordenhoutseweg is de loopafstand langer dan 125 meter;

 • -

  het ontwerp plaatsingsplan (RIS297868) zes weken ter inzage gelegen heeft en hierop 59 zienswijzen ingediend zijn;

 • -

  op basis van het ontwerp plaatsingsplan een definitief plaatsingsplan is opgesteld;

 

 

besluit:

 • I.

  de Nota van Antwoord; Plaatsing van ondergrondse restafvalcontainers (ORAC’s) in het stadsdeel Haagse Hout, wijk 75:Uilennest, zoals toegevoegd in de bijlage vast te stellen;

 • II.

  het definitieve plaatsingsplan voor Uilennest (wijk 75 ) vast te stellen, waardoor het definitieve plaatsingsplan er thans uit komt te zien zoals opgenomen in de bijlage: "PROGRAMMA ORAC’S 4E PROGRAMMA 1000 EXTRA; 75 Uilennest (Haagse Hout); het Definitief PlaatsingsPlan";

 • III.

  dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking in het gemeenteblad.

 

 

Den Haag, 20 februari 2018

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de locosecretaris,

 

de burgemeester,

 

 

 

Dineke ten Hoorn Boer

 

Pauline Krikke

 

TOELICHTING

In de wijk Uilennest (wijk 75) worden ORAC’s geplaatst. Bewoners hebben hun zienswijzen op de voorgestelde locaties kenbaar kunnen maken. Er zijn 59 zienswijzen ingediend. Ten opzichte van het ontwerp plaatsingsplan Uilennest zijn er 7 wijzigingen in het definitief plaatsingsplan opgenomen:

- De ondergrondse restafvalcontainers met locatienummer 75-01B zullen enkele meters worden verplaatst richting de Wassenaarseweg op de Hart Nibbrigkade (verbrede stoepdeel aan de waterzijde). Deze wijziging zal worden aangeduid met locatienummer 75-01C.

- De ondergrondse restafvalcontainers met locatienummer 75-04A zullen enkele meters worden verplaatst richting de Breitnerlaan op de Pieter Meinersstraat. Deze wijziging zal worden aangeduid met locatienummer 75-04B.

- De ondergrondse restafvalcontainers met locatienummer 75-06A komen te vervallen, omdat geconstateerd is dat de capaciteit van de omliggende containers (75-05A, 75-11A en 75-12) voldoende is.

- De ondergrondse restafvalcontainers met locatienummer 75-18A zullen worden verplaatst naar de Hart Nibbrigkade tegenover huisnummer 2. Deze wijziging zal worden aangeduid met locatienummer 75-18B.

- De ondergrondse restafvalcontainers met locatienummer 75-25B zullen worden verplaatst naar de Ary Schefferstraat tegenover huisnummers 237 en 239 (bij het jeu de boules veldje). Deze wijziging zal worden aangeduid met locatienummer 75-25D.

- De ondergrondse restafvalcontainer met locatienummer 75-27 komt te vervallen. Bewoners van de Benoordenhoutseweg kunnen gebruik maken van de ondergrondse restafvalcontainers met locatienummer 75-25 en 75-23B.

- De ondergrondse restafvalcontainer met locatienummer 75-28 komt te vervallen. Bewoners van de Benoordenhoutseweg kunnen gebruik maken van de ondergrondse restafvalcontainers met locatienummer 75-18B en 75-23B.

De ventweg van de Benoordenhoutseweg is bij nader inzien niet geschikt voor de plaatsing van de ondergrondse restafvalcontainers (locatie 75-27 en 75-28). Dit in verband met de te smalle parkeerstrook waarin de ondergrondse restafvalcontainers geplaatst zouden worden. De plaatsing hier zou betekenen dat de ondergrondse restafvalcontainers in de rijbaan komen te staan. Dit is niet wenselijk vanwege verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer.

Om het aantal locaties op hoofdroutes of doorgaande routes te beperken zijn voor onderstaande wegen langere loopafstanden dan 125 meter gehanteerd. Het gaat om een aantal bewoners aan de Van Alkemadelaan en de Benoordenhoutseweg.

 

Plattegrond

 

Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie

U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij:

- het Den Haag Informatiecentrum

- het stadsdeelkantoor.

 

Beroepsclausule Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in.

Maakt u gebruik van internet? Dien uw beroepschrift dan in via het digitaal loket van de Raad van State. U heeft hiervoor DigiD nodig. E-mailen kan niet.

Heeft u geen internet, dan kunt u het beroepschrift opsturen naar:

Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak.

 

Voorlopige voorziening

Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Meer informatie?

Algemene informatie over de bekendmakingen van de gemeente Den Haag vindt u op www.denhaag.nl/bekendmakingen. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl